زیبایی

زیبایی به شرط مرگ!

زیبایی چیست؟ زیبایی و زیبایی شناسی از دیدگاه هر کس به گونه ای متفاوت با دیگری است. در انسان گرایش به جمال و زیبایی، چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی که هنر نامیده می شود، وجود د...

ادامه مطالعه

آداب و رسوم عجیب در دنیا

عجیب ترین آداب و رسوم در دنیا

رسم و رسوم های عجیب دنیا یک سری از کشو‌ر‌ها در دنیا از قدیم ‌الایام به خاطر سنت ‌های عجیب و غریبشان مشهور بوده‌اند. گاهی وقت‌ها آنچنان این رسم و رسوم عجیب و غریب می شود که شاید از نظر بعضی از توریست‌...

ادامه مطالعه

سبک زندگی مردم ایران

سبک زندگی ایرانیان به چه صورتی است؟

سبک زنگی چیست؟ طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شامل تغذیه تحرک بدنی، استرس، مصرف دخانیات و کیفیت خواب است که در پی اجتماعی شدن بوجود ام...

ادامه مطالعه

تئوری انتخاب

کتاب تئوری انتخاب؛ نظریه ای مبتنی بر روانشناسی مدرن

آیا شما هم برای تصمیم گیری های اشتباه خود دیگران ر مقصر می دانید؟ انسانها مسئول رفتار خود هستند و بنا به عوامل درونی واکنش نشان می دهند. حال سوال این است که نقش دیگران چیست؟ دیگران حتما در رفتار ما ت...

ادامه مطالعه

کتاب مغازه ی خودکشی نشر یوشیتا

قبل از خودکشی «مغازه ی خودکشی» را بخوانید!

اگر در فکر خودکشی هستید، بدانید که... خودکشی یک راه حل نیست و برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد و این یک شعار نیست اما متاسفانه چون فردی که در فکر خودکشی است دچار دید تونلی می شود و نمی تواند این راه...

ادامه مطالعه