قانون مدنی به انضمام: قانون مسئولیت مدنی نشر خرسندی (جیبی)
%15

قانون مدنی به انضمام: قانون مسئولیت مدنی نشر خرسندی (جیبی)

23,000 تومان 19,550 تومان

دکتر محبوبه عبدالهی

1 در انبار

سنجش

فهرست مطالب

تاریخچه  قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار واجرای قوانین به طور عموم

جلد اول: در اموال

کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول –  در بیان انواع اموال

فصل اول –  در اموال غیر منقول

فصل دوم –  در اموال منقوله

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم –  در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول –  در مالکیت

فصل دوم –  در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

مبحث دوم – در وقف

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم – در حریم املاک

کتاب دوم: اسباب  تملک

قسمت اول – در احیای راضی موات و حیازت اشیای مباحه

باب اول – در احیای اراضی موات و مباحه

باب دوم – در حیازت مباحات

باب سوم – در معادن

باب چهارم – در اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیای پیدا شده

فصل دوم – در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه

باب ششم – در شکار

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

مبحث سوم – در مورد معامله

مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم- در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم – در بیان شرائطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول – در اقسام شرط

مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم – در سقوط تعهدات

مبحث اول – در وفای به عهد

مبحث دوم – در اقاله

مبحث سوم – در ابراء

مبحث چهارم – در تبدیل به تعهد

مبحث پنجم –  در تهاتر

مبحث ششم –  مالکیت ما فی الذمه

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول – کلیات

فصل دوم – در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب

مبحث دوم – در اتلاف

مبحث سوم – در تسبیب

مبحث چهارم – در استیفاء

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

مبحث دوم – در طرفین معامله

مبحث سوم – در در مبیع

مبحث چهارم – در آثار بیع

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

فقره دوم – در تسلیم

فقره سوم – در ضمان درک

فقره چهارم – در تادیه ثمن

فقره پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

فصل دوم – در بیع شرط

فصل سوم – در معاوضه

فصل چهارم – در اجاره

مبحث اول – در اجاره اشیا

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

فقره دوم – در اجاره متصدی و حمل و نقل

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

مبحث دوم- در مساقات

فصل ششم – در مضاربه

فصل هفتم – در جعاله

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

مبحث دوم – در تعهدات امین

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

فصل دهم – در عاریه

فصل یازدهم – در قرض

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم در وکالت

مبحث اول – در کلیات

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

مبحث سوم – در تعهدات موکل

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

فصل چهارم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم – در حواله

فصل شانزدهم – در کفالت

فصل هفدهم – در صلح

فصل هجدهم – در رهن

فصل نوزدهم – در هبه

قسمت سوم- در اخذ به شفعه

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موصی

فصل سوم – در موصی به

فصل چهارم – در موصی له

فصل پنجم – در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

فصل دوم – در تحقق ارث

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل چهارم – در حجب

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم الارث طبقه اول

مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقه سوم

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

جلد دوم: در اشخاص

کتاب اول: در کلیات

کتاب دوم:  در تابعیت

کتاب سوم: در اسناد سجل احوال

کتاب چهارم: در اقامتگاه

کتاب پنجم: در غایب مفقود الاثر

کتاب ششم: در قرابت

کتاب هفتم: در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

فصل سوم – در موانع نکاح

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

فصل پنجم – وکالت در نکاح

فصل ششم – در نکاح منقطع

فصل هفتم – در مهر

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم- در انحلال عقد نکاح

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات

مبحث دوم – در اقسام طلاق

مبحث سوم – در عده

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

کتاب نهم: در خانواده

فصل اول – در الزام به اتفاق

کتاب دهم: در حجر و قیمومت

فصل اول- کلیات

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

کتاب اول: در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

باب دوم – در آثار اقرار

کتاب دوم از جلد سوم: در اسناد

باب اول – در موارد شهادت

باب دوم – در شایط شهادت

کتاب چهارم: در امارات

کتاب پنجم: در قسم

قانون مسئولیت مدنی

وزن175 g
ابعاد23.5 × 16.5 × 1.29 cm
نویسنده

دکتر محبوبه عبدالهی

ناشر

خرسندی

موضوع

قانون مدنی

نوع جلد

شومیز

قطع

جیبی

تعداد جلد

1

تعداد صفحات

284

شابک

9786001146206

دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.

0

بالا

X