نحوه تهیه پرسشنامه

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه به عنوان ابزاري براي گرداوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز در تحقيق خود يا پايان نامه و غيره نياز به دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته است. بايد يادآور شد...

ادامه مطالعه

مشخصات ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه)

*پرسشنامه باید داری مقدمه ای باشد که در ابتدای آن هدف از انجام پژوهش درج شده باشد. *در مقدمه به ترغیب افراد برای پاسخگویی توجه شده باشد. *رعایت محرمانگی در مقدمه مورد تاکید قرار گرفته باشد. *پرسشنا...

ادامه مطالعه

انواع مقاله

مقاله پژوهشی: مقاله‌ای که برخاسته از پژوهش نوینی باشد که پژوهشگر خود انجام داده و متکی بر یافته‌های دیگران نیست. مقاله تحلیلی: مقاله‌ای است که مؤلف با استفاده از منابع تحقیقی پیشین نظریه خاصی را در ح...

ادامه مطالعه

خوابیدن بعد از مطالعه

دانشمندان به اثرات بسیار مفید خوابیدن و استراحت پس از مطالعه و درس خواندن پی برده اند و توصیه می کنند تا افراد پس از مطالعه حتما استراحت کند. خوابیدن بعد از مطالعه سبب می شود تا مطالب درسی خوانده شده ...

ادامه مطالعه

کجا و چگونه درس بخوانید مناسب تر است؟

  جاهایی که رفت و آمد زیاد است درس نخوانید. چون سریع حواستان پرت می شود و نمی توانید درست و حسابی تمرکز کنید.   اگر در محل مطالعه تلویزیون یا کامپیوتر دارید، آن ها را به جای دیگری منت...

ادامه مطالعه

فواید نوشتن برنامه های روزانه

برنامه روزانه داشته باشید...   قبل از شروع مطالعه در ابتدای هرروز کارهایی که می خواهید در طول روز انجام بدهید را یادداشت کنید از جمله فواید نوشتن برنامه های روزانه می توان به موارد زیر اشاره کر...

ادامه مطالعه