چهل حدیث از امام حسن عسکری (ع)

1- پرهيز از جدال و شوخی جدال مكن كه ارزشت ميرود و شوخی مكن كه بر تو دلير شوند. 2- تواضع در نشستن هر كه به پايين نشستن در مجلس خشنود باشد، پيوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخيزد. 3- هلاكت در...

ادامه مطالعه

حکمت هایی پندآموز از نهج البلاغه

حکمت 1: در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند. حكمت 2: آنكه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست كرده، و آنكه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خ...

ادامه مطالعه

چند حدیث زیبا از امام سجاد (ع)

1- مقام رضا خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است. 2- کرامت نفس هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، دنیا را پست انگارد. 3- دنیا مایه ارزش نیست پر ارزش‌ترین مردم کسى است که دنی...

ادامه مطالعه

چند حکمت از امیر مؤمنان علی(ع)

حکمت 33 بخشنده باش اما زياده روى نكن، در زندگى حسابگر باش اما سخت گير مباش. حکمت34 بهترين بى نيازى، ترك آرزوهاست. حکمت35 كسى در انجام كارى كه مردم خوش ندارند، شتاب كند ، درباره او چيزى خواهند گفت كه ا...

ادامه مطالعه