نگارش پایان نامه

منابع و مأخذ در مقاله علمی ترویجی

فقط منابعی که در متن مقاله مورد استناد قرار گرفته اند در این قسمت طبق الگوی مشخص ذکر می شوند. ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی ذکر می شوند. منابع استنادی مقاله باید (حداقل در چند مورد) بسیار جدید و نو باشند.

سایت های Magiran.com; Irandoc.ac.ir; Ebsco, Emerald; Google advanced search در این زمینه بسیار مفیدند.

مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وب سایت ایران داک است.

http://www.irandoc.ac.ir

مرحله دوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است.

http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx

مرحله سوم: جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی می باشد.

http://fa.projects.sid.ir

مرحله چهارم: سایت کتابخانه ملی و اسناد است.

www.nlai.ir

مرحله پنجم: مشورت با اساتید حوزه مدنظر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *