قابلیت تعمیم در تحقیق
۰

نکاتی که محقق باید در خصوص قابلیت تعمیم رعایت کند:

1- از اصل کنترل غفلت نکند.

2- در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفی اقدام بکند.

3- تاثیر اشتباهات آماری را در انتخاب نمونه و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به حداقل برساند.

4- محیط آزمایش را به صورت طبیعی و عادی نگه دارد.

5- در انجام دادن فعالیت های تحقیقاتی و مراحل کار و نتیجه گیری تعجیل نکند.

6- آزمایش ها را در موقعیت ها و شرایط مشابه تکرار نموده.

7- از اعتبار درونی آزمایش و نیز اعتبار بیرونی آن مطمئن شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X