مدیریت

در حال نمایش 1–12 از 131 نتیجه

Sort by:
1% اجراي استراتژيک
(0)
۱۴,۵۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان
1% اجرای استراتژيکاجرای استراتژيک
(0)
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان
1% استراتژی بازاریابیاستراتژی بازاریابی
(0)
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۷,۹۰۰ تومان
1% استراتژی بازاریابیاستراتژی بازاریابی
(0)
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۰۰ تومان
1% استراتژی تولیداستراتژی تولید
(0)
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان
1% استراتژی مالیاستراتژی مالی
(0)
۲۰,۵۰۰ تومان ۲۰,۴۰۰ تومان
1% استراتژی محتوا برای وباستراتژی محتوا برای وب
(0)
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۹۰۰ تومان
1% استراتژی منابع انسانیاستراتژی منابع انسانی
(0)
۱۲,۵۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
1% ستراتژی منابع انسانیستراتژی منابع انسانی
(0)
۲۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۰۰ تومان
1% اقتصاد آبي
(0)
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۰۰ تومان
1% اهرمهای کنترل استراتژیاهرمهای کنترل استراتژی
0

برو بالا

X