نیمه تاریک وجود

نیمه تاریک وجودمان را بهتر بشناسیم!

پیش گفتار: همه‌ ما ویژگی‌ها و صفت‌هایی داریم که به آنها بسیار مفتخر یا شهره‌ایم. آیا می‌دانید این ویژگی‌ها از کجا در درون ما ریشه دوانده‌اند؟ و چرا برخی صفت‌ها را بیشتر بروز می‌دهیم و سراغ بقیه نمی‌ر...

ادامه مطالعه

۱۲ راه ساده برای اینکه نشان دهید از دیگران باهوش ترید

هوش یکی از مهمترین سازه های فرضی است که از زمان مطرح شدن آن توسط «آلفرد بینه» در اویل قرن بیستم همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارایی به کار رفته است. بر اساس تحقیقات روانشناسان، میزان هوش هر فرد را ...

ادامه مطالعه

۳۱ راز موفقیت در زندگی

راز اول: از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببر. نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار كنی. مثل سگ همه جا به دنبالت خواهد بود. راز د...

ادامه مطالعه

اسرار هشتگانه موفقیت به روایت ریچارد سنت جان

چرا مردم موفق می شوند؟ آیا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد است؟ “ریچارد سنت جان” هیچ یک از این دو عامل را دلیل موفقیت نمی داند. در حقیقت این سخنران، موفقیت را در زمان انجام کاری که ب...

ادامه مطالعه

در برخورد با شرايط نامطلوب در زندگی چه کنیم؟

در برخورد با هر شرايط نامطلوبی در زندگی پنج انتخاب داريم: 1- كماكان قرباني شرايط بمانيم. 2- شرايط را تغيير دهيم. 3- نگاه مان را به شرايط تغيير دهيم. 4- شرايط را بپذيريم. 5- شرايط را متوقف كنيم. مث...

ادامه مطالعه

12