پایان نامه

پایان نامه پژوهشی است که دانشجویان به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بایستی برای دریافت مدرک تحصیلی رشته خود در موضوعی خاص ارائه دهند.
به عبارتی این پژوهش باید نتیجه دروس آموخته شده و واحدهای گذرانده شده وی باشد.
پایان نامه بخش های مختلفی دارد که بایستی رعایت شوند، مانند: تعاریف، کلید واژه ها، تبیین اهمیت مساله مورد پژوهش، فرضیات، پیشینه تحقیق و منابع.
نگارش پایان نامه ماه ها به طول می انجامد و دانشجو موظف است که مرحله به مرحله برنامه ریزی داشته باشد.

خدمات هافکو: مشاوره - پروپزال - تحلیل آماری - ویراستاری - ساخت پاورپینت - آموزش دفاع