منابع متعدد در موضوع تحقیق
۰

1- کنجکاوی

2-  تجارب شخصی

3- مطالعه آثار مکتوب 

4- منابع شفاهی 

5- متقاضیان تحقیق

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X