تخته سیاه

۱۲ بهمن ۱۳۹۶
قابلیت تعمیم در تحقیق

قابلیت تعمیم در تحقیق

نکاتی که محقق باید در خصوص قابلیت تعمیم رعایت کند: ۱- از اصل کنترل غفلت نکند. ۲- در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفی اقدام بکند. ۳- تاثیر اشتباهات آماری را در انتخاب نمونه و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به حداقل برساند. ۴- محیط آزمایش را […]
۲۰ دی ۱۳۹۶
منابع متعدد در موضوع تحقيق

منابع متعدد در موضوع تحقیق

۱- کنجکاوی ۲-  تجارب شخصی ۳- مطالعه آثار مکتوب  ۴- منابع شفاهی  ۵- متقاضیان تحقیق
۱۷ دی ۱۳۹۶

انواع آلرژی

اقسام بسیاری از بیماری های آلرژی وجود دارد که عمده ترین آنها شامل آلرژی های پوستی و تنفسی است. منابع بروز آلرژی ها نیز متنوع و شامل موارد زیر است. آلرژی های غذایی: این آلرژی از طریق مصرف غذای خاص به وجود می آید. علایم مربوط به آلرژی غذایی معمولا […]
۱۴ دی ۱۳۹۶
ساختار مقاله علمی ترویجی

ساختار مقاله علمی ترویجی

بخش های اساسی یک مقاله علمی به ترتیب عبارتند از: عنوان، اسامی نویسندگان، چکیده، مقدمه، تعاریف، اصل مقاله، نتایج و یافته ها، جمع بندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آینده، سپاسگزاری و منابع عنوان: عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، اهداف و نتایج پژوهش […]
۱ دی ۱۳۹۶
اشتباهات رایج در انتخاب موضوع تحقیق

اشتباهات رایج در انتخاب موضوع تحقیق

کاربردی نبودن: متأسفانه بسیاری از تحقیقاتی که در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور انجام می شود، کاربرد مشخصی در داخل کشور ندارد و فقط عمر گرانقدر پژوهشگران و منابع مادی کشور را به هدر می دهد. شناخت نیازهای روز جامعه و طراحی پروژه های تحقیقاتی بر اساس این نیازها، […]
۲۸ آذر ۱۳۹۶
منابع و مأخذ در مقاله علمی ترویجی

منابع و مأخذ در مقاله علمی ترویجی

فقط منابعی که در متن مقاله مورد استناد قرار گرفته اند در این قسمت طبق الگوی مشخص ذکر می شوند. ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی ذکر می شوند. منابع استنادی مقاله باید (حداقل در چند مورد) بسیار جدید و نو باشند. سایت های Magiran.com; Irandoc.ac.ir; Ebsco, Emerald; Google […]
۲۶ آذر ۱۳۹۶
نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه

نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه

۱- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند. ۲- شماره و ردیف، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا (این قسمت با حروف […]
۲۴ آذر ۱۳۹۶
درمان ریزش مو

درمان ریزش مو

در بعضی از انواع ریزش مو، ممکن است بدون هیچگونه درمان خاصی موها دوباره شروع به رشد نمایند. در سایر موارد درمان می تواند به بهبود رشد موها و یا پوشاندن جاهای خالی کمک نماید. درمان های مورد استفاده شامل درمان دارویی و یا جراحی می شوند. درمان دارویی ریزش […]