تایپ و ویراستاری

امروزه افزایش روزافزون تولید علم در کشورمان، باعث شده تا بیشتر از هر زمان دیگری به خدمات تایپ و ویراستاری احساس نیاز شود.
این اهم باعث شده تا در جهت سهولت دسترسی به تایپیست های متخصص در زمینه های علمی، اقداماتی مبنی بر استفاده از علم تکنولوژی اطلاعات و داده کاوی دیتا ها انجام پذیرد.
دپارتمان نگارش هافکو با بهره گیری از حرفه ای ترین افراد این امکان را فرا هم نموده است.

هدف دپارتمان نگارش، ایجاد بستر های تخصصی و کاربردی است. به این صورت که با ارجاع پروژه ها، به متخصصین هر بخش در کنار امکانات تخصصی آن بخش علاوه بر کارآفرینی بسیار وسیع باعث تسهیل در اجرای پروژه ها و جلو گیری از دوباره کاری می شود.